Eesti Kämpingute Liit

Eesti Kämpingute Liit

EESTI KÄMPINGUTE LIIDUST

Eesti Kämpingute Liit ühendab Eesti Vabariigis tegutsevaid kämpinguid, mis vastavad liidu kehtestatud standarditele. Eelkõige soovib liit garanteerida klientidele kvaliteetset teenust oma liikmete kämpingutes. Liit teostab läbi vastava komisjoni järelvalvet kämpingute standardite täitmise ja uute liikmete vastuvõtmiseks. Sama komisjon määrab ka tärnid liidu liikmete kämpingutes.